Facebook

Bezpłatna pomoc prawna w Polsce to wiele możliwości

Nie musisz mieć zasobnego portfela ani mieszkać w wielkim mieście, aby skorzystać z bezpłatnej konsultacji z profesjonalnym prawnikiem (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym). Poniżej przedstawiamy możliwości skorzystania z pomocy profesjonalisty w ramach systemu pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa albo środków organizacji pozarządowych. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), instytucje państwowe (w tym rzecznicy praw), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), kliniki prawa przy ośrodkach naukowych oraz prawnicy dobrej woli, którzy bezpłatnie pomogą wskazać Ci drogę w skomplikowanym systemie ochrony prawnej w Polsce.

Nieodpłatna pomoc prawna

Lista miejsc, w których uzyskasz pomoc prawną w ramach programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Kliniki prawa

Lista miejsc, w których uzyskasz pomoc prawną w ramach Klinik Prawa, które funkcjonują przy ośrodkach naukowych

Mapa Pomocy Prawnej w Polsce

Zlokalizuj punkt pomocy prawnej na Mapie Pomocy Prawnej w Polsce

Prawo pracy - darmowe porady

Państwowa Inspekcja Pracy, za pośrednictwem Okręgowych Inspektoratów Pracy, udziela nieodpłatnych porad prawnych w zakresie prawa pracy

Kancelarie prawnicze

Lista kancelarii prawnych, które świadczą również pomoc prawną pro bono.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik może interweniować w Twojej sprawie. Sprawdź, jak możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik może pomóc Ci, jeżeli Twój problem prawny związany jest ze świadczeniami zdrowotnymi i naruszaniem praw pacjenta.

Rzecznik Finansowy

Rzecznik wspiera klientów w sporach z instytucjami finansowymi. Możesz uzyskać poradę a także wystąpić z wnioskiem o interwencję lub poprosić o wsparcie w postępowaniu polubownym albo sądowym.

Rzecznik Praw Dziecka

Jeżeli jesteś dzieckiem i Twoje prawa są naruszane, zwróć się o wsparcie do Rzecznika Praw Dziecka

Napisz do nas, gdy:

potrzebujesz znaleźć pomoc prawną:
potrzebujacy@pomoc-prawo.pl

albo

oferujesz pomoc prawną:
oferty@pomoc-prawo.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Scroll Up