Facebook

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Bytom

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Urząd Miejski w Bytomiu,
Biuro Organizacji Pozarządowych,
Rynek 26/5 (IV piętro),

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 12.00-16.00,
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Szkoła Podstawowa nr 51 z oddziałami integracyjnymi,
ul. Łużycka 12a.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 13.00-17.00,
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Terenowy Punkt Pomocy środowiskowej nr 6,
ul. Huty Julia 10.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13.00-17.00,
wtorek-piątek: 8.00-12.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Terenowy Punkt Pomocy środowiskowej nr 7,
ul. Szymały 122B.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 10.00-14.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Terenowy Punkt Pomocy środowiskowej nr 8,
ul. Stolarzowicka 35.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13.00-17.00,
wtorek-piątek: 8.00-12.00.
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
ul. Modrzewskiego 5.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.00-18.00.
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Bytom 

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
ul. Żeromskiego 26.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.30-18.30.
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook
Scroll Up