Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Szczecińskiego

2017-11-06 0 By admin

Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Szczecińskiego

Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17a, pokój 02
70-240 Szczecin
tel./fax 091‐444‐28‐59

Godziny przyjęć:
Poniedziałek: 8:00 – 10:00, 15:00 – 17:00
Wtorek: 8:00 – 10:00, 16:00 – 18:00
Środa: 8:00 – 10:00, 16:00- 18:00
Czwartek: 8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00.

Komu Poradnia może pomóc?

 • Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Szczecińskiego zajmuje się udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy profesjonalisty.
 • Przed przyjęciem sprawy przeprowadzana procedurę kwalifikacyjną klientów Poradni, mającą na celu ustalenie, czy sytuacja majątkowa klienta rzeczywiście nie pozwala mu na skorzystanie z pomocy profesjonalisty. W tym celu przed przyjęciem sprawy Poradnia odbiera od klienta oświadczenie, że sytuacja finansowa nie pozwala mu na skorzystanie z odpłatnej pomocy prawnej.
 • W wypadku powzięcia wątpliwości co do rzetelności oświadczenia klienta Poradnia występuje o udzielenie dodatkowych wyjaśnień i ewentualne ich udokumentowanie. W przypadku odmowy udzielenia wyjaśnień lub ich udokumentowania Poradnia rezygnuje z prowadzenia sprawy.

W jaki sposób pomaga Poradnia?

 • Udzielenie porady następuje wyłącznie w formie pisemnej opinii prawnej. Opinie prawne sporządzane są przez najlepszych Studentów IV i V roku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Nadzór nad pracą studentów sprawują opiekunowie merytoryczni, którzy są pracownikami naukowymi WPiA US. Weryfikują oni opracowane przez studentów opinie prawne. Opinia prawna wydawana jest klientowi dopiero po zaakceptowaniu jej przez opiekuna merytorycznego.
 • Poradnia nie udziela porad przez telefon oraz ustnie.
 • Nie sporządza również wystąpień w imieniu klientów, w szczególności pism procesowych.
 • Poradnia nie sprawdza również poprawności merytorycznej i formalnej wystąpień, pism, przygotowanych przez klientów.

  Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

  Facebook