Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytet SWPS

2017-10-25 0 By admin

Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytet SWPS

Klinika Prawa, Studencka Poradnia Prawna Uniwersytet SWPS
Wydział Prawa
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, pok. 211

Tel. 22 517 98 73
(w czasie dyżuru)
Tel. 22 517 96 14
(w godzinach 10.00-16.00)
W okresie przerw świątecznych oraz międzysemestralnych Poradnia jest nieczynna.

Sekcja Prawa Cywilnego
e-mail: spp_cyw@swps.edu.pl
Sekcja Prawa Cywilnego II
e-mail: spp_cyw2@swps.edu.pl
Sekcja Prawa Pracy
e-mail: spp_pracy@swps.edu.pl

Sekcja prawa cywilnego
Dyżury: poniedziałki, godz. 16.00-18.30
Kontakt: spp_cyw@swps.edu.pl
sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie, umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
upadłość konsumencka.

Sekcja prawa cywilnego II
Dyżury: poniedziałki, godz. 16.00-18.30
Kontakt: spp_cyw2@swps.edu.pl
sprawy rodzinne i opiekuńcze - m.in. alimentacyjne, władza rodzicielska, adopcja, sprawy małżeńskie;
sprawy spadkowe m.in. testament, zapis, przyjęcie i odrzucenie spadku, nabycie i dział spadku);
sprawy dotyczące umów (np. sprzedaż, pożyczka, dzierżawa, darowizna, poręczenie,umowa o dzieło, użyczenie, umowy konsumenckie);
sprawy bankowe (np. kredyt, pożyczka, rachunek bankowy);
sprawy dotyczące nabycia praw rzeczowych, własności i posiadania, zasiedzenia, użytkowania wieczystego;
sprawy mieszkaniowe, lokalowe, tj. najem kwaterunkowy.

Sekcja prawa pracy
Dyżury: czwartki, godz. 16.30-18.00
Kontakt: spp_pracy@swps.edu.pl
sprawy związane z nawiązywaniem, rozwiązywaniem i zmianami umów o pracę oraz z warunkami pracy i płacy
prawa pracowników – urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie
problemy związane z dyskryminacją w zatrudnieniu – nierówne traktowanie, mobbing w miejscu pracy
szczególne sytuacje w pracy – wypadek w pracy, choroba zawodowa, wykonywanie pracy niebezpiecznej, wykonywanie pracy na odległość – telepraca
rodzice w pracy
ustalenie stosunku pracy – w przypadku świadczenia pracy na podstawie innych umów niż umowa o pracę.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Facebook