Klinika Prawa, Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Rzeszowskiego

2017-11-06 0 By admin

pl. Ofiar Getta 4/5, pokój 0-1.
35-001 Rzeszów

Poradnia prawna czynna:
Poniedziałek: 7:00-8:30; 9:40-14:45
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-14:45
Czwartek: 8:00-14:45
Piątek: 9:45-11:35

Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zajmuje się świadczeniem bezpłatnej pomocy prawnej. Sporządza opinie prawne m.in. z zakresu następujących dziedzin prawa:

Prawo i postępowanie cywilne:
Sprawy spadkowe:
- stwierdzenie nabycia spadku,
- dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
- długi spadkowe,
- zachowek,
- dochodzenie wykonania zapisów, poleceń,
- dochodzenie uznania spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia,

Sprawy o zapłatę
Sprawy dotyczące wykonania i niewykonania zobowiązań
Umowy o dzieło, pożyczki, najmu, dzierżawy,
Sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień
Sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, m.in. dotyczące prawa własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, podziału majątku
Prawo i postępowanie karne:

analiza sytuacji prawnej oskarżonego i pokrzywdzonego
pomoc w obronie swoich praw w postępowaniu karnym
sprawy z zakresu prawa wykroczeń
Prawo i postępowanie administracyjne:
pomoc w sporządzaniu skarg i odwołań
pomoc w analizie dokumentacji
Prawo pracy:

Sprawy o dyskryminację
Sprawy o mobbing
Sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
Analiza umów o pracę
Sprawy o przywrócenie do pracy.
Sprawy o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego bądź naruszającego przepisy wypowiedzenia stosunku pracy
Sprawy o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy
Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Prawo rodzinne:
Sprawy o rozwód i separację
Sprawy o alimenty
Sprawy o ustanowienie rozdzielczości majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym
Sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
Sprawy dotyczące ustalenia i zabezpieczenia ojcostwa
Sprawy dotyczące ustalenia i zabezpieczenia macierzyństwa.

Facebook