Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Rybnik

2018-01-22 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Rybnik

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Rybnik

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Urzędu Miasta Rybnika,
ul. Rzeczna 8,
44-200 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.30-12.30.
Pomoc świadczona przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
ul. Bolesława Chrobrego 39,
44-210 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.30-12.30.
Pomoc świadczona przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
- Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido",

ul. Floriańska 1,
44-200 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.00-18.00.
Pomoc świadczona przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Administracji Domów Mieszkalnych nr 2,
ul. Patriotów 32,
44-253 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00,
wtorek: 9.00-13.00,
środa: 9.00-13.00,
czwartek: 12.00-16.00,
piątek: 8.00-12.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. 1 Maja 59,
44-206 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13.00-17.00,
wtorek: 9.00-13.00,
środa: 13.00-17.00,
czwartek: 9.00-13.00,
piątek: 9.00-13.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Rybnik 

Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii,
ul. Bolesława Chrobrego 16,
44-200 Rybnik.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.30-12.30,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 8.30-12.30.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook