Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Siedlce

2018-01-06 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Siedlce

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Siedlce

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Siedlce

Budynek Urzędu Miasta Siedlce, 
Skwer Niepodległości 2,

Godziny przyjęć: 
poniedziałek: 14.00-18.00
wtorek: 9.00-11.00 oraz 13.00-15.00,
środa: 11.00-15.00,
czwartek: 9.00-13.00,
piątek: 11.00-15.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Siedlce

Budynek Urzędu Miasta Siedlce, 
ul. Krystyny Osińskiej 6, 

Godziny przyjęć: 
poniedziałek-piątek: 10.00-14.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Siedlce

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 
ul. Henryka Sienkiewicza 32,

Godziny przyjęć: 
poniedziałek-piątek: 8.30-12.30.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook