Kategoria: Kliniki Prawa – poradnie prawne przy ośrodkach uniwersyteckich

Kliniki Prawa – poradnie prawne przy ośrodkach uniwersyteckich przez studentów prawa pod nadzorem ich mistrzów. Za organizację Kliniki Prawa odpowiedzialna jest uczelnia, przy której działa dana poradnia.