NIEODPŁATNA – DARMOWA POMOC PRAWNA | DARMOWE PORADY PRAWNE

Szukam pomocy prawnej | Porady prawne w Polsce

Jeżeli poszukujesz wsparcia prawnego, to masz do wyboru skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego – albo spróbować poradzić sobie samemu, wspierając się wiedzą i doświadczeniem innych, na przykład korzystając z poradników, wzorów pism w sprawach prawnych.

Pomoc Prawo poleca korzystać z pomocy profesjonalnej, gdyż ta, jest zwykle skuteczniejsza. Organy samorządów zawodowych prawników, swoimi regulacjami, czuwają nad jakością wykonywanych usług. Profesjonaliści korzystają z ubezpieczeń na wypadek wyrządzonej Tobie szkody i w razie niesolidnie wykonanej usługi jesteś w stanie pociągnąć ich do odpowiedzialności.

Bezpłatne porady prawne

Porady prawne prawnika zawodowego nie muszą być drogie, niemal w każdej gminie działają Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, przy większości uczelni prawnych funkcjonują tzw. Kliniki prawa, czyli miejsca, w których studenci wydziałów prawa pod okiem kadry naukowej pomagają osobom uzyskać doraźne wsparcie. W większych miastach, przy Okręgowych Inspektoratach Pracy funkcjonują Centra Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, udzielających konsultacji prawnych z dziedziny prawa pracy. Dla osób skonfliktowanych z instytucjami finansowymi – bankami, towarzystwami ubezpieczeń – Rzecznik Finansowy prowadzi dyżury konsultacyjne z ekspertami Rzecznika Finansowego. Pomoc prawną z zakresu naruszeń praw pacjenta można uzyskać w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, która prowadzi Telefoniczną Informację Pacjenta. Bezpłatną pomoc prawną z zakresu praw obywatelskich można natomiast uzyskać w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gdzie szukać nieodpłatnej pomocy prawnej? Nasza strona Pomoc-Prawo.pl postara się odpowiedzieć na Twoje pytanie i pomoże Ci poruszać się po rozległym systemie instytucji prawnych w Polsce.

Pomoc prawna w Pomoc-prawo.pl

Pomoc-prawo.pl postara się również odpowiedzieć na Twoje pytania prawne w naszym poradniku Pytania prawne i odpowiedzi, oraz pomóc w Twojej sprawie, służąc naszymi publikacjami – Wzory pism w sprawach prawnych.

Sprawdź, czy prawnik figuruje na liście zawodów prawniczych:

Rejestr radców prawnych | Rejestr adwokatów | Rejestr doradców podatkowych | Rejestr rzeczników patentowych

Współpracujemy z kancelaria.prawna.org