Kategoria: Instytucje państwowe

Instytucje Państwowe, które  wspierają obywateli w różnych dziedzinach życia w sprawach obywatelskich, poprzez informowanie, podnoszenie świadomości obywateli dotyczącej systemu ochrony prawnej oraz udzielanie bezpłatnych porad prawnych.

Państwowa Inspekcja Pracy | Rzecznik Finansowy | Rzecznik Praw Dziecka | Rzecznik Praw Obywatelskich | Rzecznik Praw Pacjenta | Rzecznicy Konsumentów | Urząd do Spraw Cudzoziemców | Urząd Ochrony Danych Osobowych.