Rzecznik Finansowy – porady prawne z zakresu prawa bankowego i prawa ubezpieczeń

2020-02-13 0 By admin

Rzecznik Finansowy – porady prawne z zakresu prawa bankowego i prawa ubezpieczeń
Rzecznik Finansowy w Warszawie

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
tel. +48 22 333-73-27 - Recepcja
fax +48 22 333-73-29.

Telefoniczne porady prawne z zakresu ubezpieczeń i emerytur:
Dotyczy ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.).
tel. 22 333 73 28,
poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00.

Telefoniczne porady prawne z zakresu OFE i PPE:
Dotyczy członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych.
tel. 22 333 73 26 lub 22 333 73 27,
poniedziałek - piątek: 11.00 - 15.00.

Telefoniczne porady prawne z zakresu prawa bankowego i rynku kapitałowego:
Dotyczy problemów z bankami i na rynku kapitałowym.
tel. 22 333 73 25,
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: luty 2020 r.
Rzecznik Finansowy pomaga w sprawach bankowych, ubezpieczeniowych, zabezpieczenia emerytalnego:

  • udzielając porad telefonicznych w zakresie ubezpieczeń i zabezpieczenia emerytalnego (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.),
  • udzielając porad telefonicznych dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych,
  • udzielając porad telefonicznych z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym (sprawy rachunków bankowych, kredytów, kredytów walutowych, zabezpieczenia depozytów, egzekucji bankowej, zajęć komorniczych na rachunkach bankowych),
  • rozpatrując wnioski o przeprowadzenie interwencji,
  • rozpatrując wnioski o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym,
  • rozpatrując wnioski o istotny pogląd w sprawach sądowych,
  • publikując wzory pism w sprawach klientów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego, bankowo-kapitałowego.

Facebook