Kategoria: Punkty Nieodpłatnej – darmowej – Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej – darmowej – Pomocy Prawnej, w których udzielane są porady na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przeczytaj w ustawie, komu przysługuje darmowa pomoc prawna.

Województwo: dolnośląskie | kujawsko-pomorskie | lubelskie | lubuskie | łódzkie | małopolskie | mazowieckie | opolskie | podkarpackie | podlaskie | pomorskie | śląskie | świętokrzyskie | warmińsko-mazurskie | wielkopolskie | zachodniopomorskie

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje na etapie przedsądowym:  młodzieży do 26. roku życia | osobom, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej | osobom, które ukończyły 65 lat | osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny | kombatantom | weteranom | zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną | kobietom w ciąży.

Od 1 stycznia 2019 r. darmowa  pomoc prawna jest świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.