Rzecznik Praw Pacjenta – porady prawne w sprawach medycznych

2020-02-13 0 By admin

Rzecznik Praw Pacjenta – porady prawne w sprawach medycznych
Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl
tel: (22) 532 - 82 - 50
fax: (22) 506 - 50 - 64

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
Bezpłatny numer telefonu, pod którym uzyskasz informacje dotyczące praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
tel. 500 190 590.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: luty 2020 r.
Rzecznik Praw Pacjenta pomaga między innymi w sprawach:

  • prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • prowadzenia postępowań w trybie art. 50-53 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • opracowywania i wydawania publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
  • analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań z zakresu ich kompetencji.

    Źródło: https://archiwum.rpp.gov.pl/rzecznik/zadania-rzecznika/

Facebook