Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Leszno

2024-02-21 Off By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Leszno

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Leszno (wielkopolskie)

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Adres: Pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Urzędy Gminne

Niektóre urzędy gminne w okolicach Leszna również oferują nieodpłatną pomoc prawną. Warto skontaktować się bezpośrednio z urzędami w swojej gminie, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Kryteria korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:

 • Nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 • Posiadają ważny dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z pomocy (np. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej).
 • Są osobami młodymi do 26. roku życia.
 • Są osobami powyżej 65. roku życia.
 • Są weteranami lub kombatantami.
 • Korzystają z pomocy społecznej.
 • Są w trudnej sytuacji życiowej i mogą to udokumentować.

Jak uzyskać pomoc?

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, należy:

 1. Skontaktować się z odpowiednim punktem pomocy prawnej (telefonicznie, mailowo lub osobiście).
 2. Umówić się na spotkanie.
 3. Przygotować wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienia do skorzystania z pomocy.
 4. Przygotować opis sprawy, w której potrzebna jest pomoc prawna.

Rodzaje spraw objęte nieodpłatną pomocą prawną

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach.
 • Wskazywanie sposobu rozwiązania problemu prawnego.
 • Sporządzanie projektów pism w sprawach z wyłączeniem pism procesowych.
 • Sporządzanie projektów pism wszczynających postępowanie sądowe lub administracyjne.
 • Udzielanie pomocy w sporządzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Leszno (wielkopolskie)

Środowiskowy Dom Samopomocy 
ul. Niepodległości 27C,
64-100 Leszno,
tel. 65 529 81 00,

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 15.00-19.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: luty 2024 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Leszno (wielkopolskie)

Budynek dla organizacji pozarządowych
ul. Jana Dąbrowskiego 45a,
64-100 Leszno,
tel. 65 529 81 00,
Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Godziny przyjęć:
w poniedziałki od godz. 13.00 do 17.00,
we wtorki od godz. 8.00 do 12.00,
w środy od 13.00 do 17.00,
w czwartki od 8.00 do 12.00,
w piątki od 8.00 do 12.00.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: luty 2024 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie w Lesznie otrzymam poradę prawną odpłatną?

Polecamy następujące kancelarie prawne:

Facebook