Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Częstochowa

2018-03-30 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Częstochowa

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Częstochowa

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Częstochowa

Urząd Miasta Częstochowa,
ul. Śląska 11/13, lok.23.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-11:30 - adwokaci,
poniedziałek-piątek: 11:30-15:30 - radcowie prawni.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Dane: marzec 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Częstochowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, lok.7.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-11:30 - radcowie prawni,
poniedziałek-piątek: 11:30-15:30 - adwokaci.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Dane: marzec 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Częstochowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
al. Niepodległości 20/22 lok.30.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 7:30-11:30 - doradca podatkowy,
poniedziałek: 11:30-15:30 - adwokat,
wtorek: 7:30-11:30 - radca prawny,
wtorek: 11:30-15:30 - radca prawny,
środa: 7:30-11:30 - adwokat,
środa: 11:30-15:30 - adwokat,
czwartek: 7:30-11:30 - adwokat,
czwartek: 11:30-15:30 - adwokat,
piątek: 7:30-11:30 - radca prawny,
piątek: 11:30-15:30 - adwokat.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Dane: marzec 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Częstochowa

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
al. Pokoju 12.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-11:30 - radcowie prawni i adwokat (poniedziałek).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Dane: marzec 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Częstochowa

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe,
ul. Worcella 22, lok.21.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 11:00-15:00 - adwokat,
poniedziałek: 15:00-19:00 - adwokat,
wtorek: 11:00-15:00 - adwokat,
wtorek: 15:00-19:00 - adwokat,
środa: 11:00-15:00 - radca prawny,
środa: 15:00-19:00 - radca prawny,
czwartek: 11:00-15:00 - adwokat,
czwartek: 15:00-19:00 - adwokat,
piątek: 11:00-15:00 - radca prawny,
piątek: 15:00-19:00 - doradca podatkowy.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Dane: marzec 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook