Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdynia

2018-01-25 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdynia

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdynia

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdynia 

Punkt Urzędu Miasta Gdyni (Śródmieście),
ul. 3 Maja 27/31.

Zapisywać można się osobiście, telefonicznie lub mailowo:
tel. 58 661 31 51,
e-mail: npp@gdynia.pl

Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdynia 

Punkt Stowarzyszenia OVUM,
ul. Traugutta 2.

Zapisywać można się osobiście lub telefonicznie:
tel. 58 661 31 51.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 12:00-20:00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdynia - Witomino

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów,
ul. Widna 8.

Zapisywać można się telefonicznie:
tel. 572 382 456,
tel. 572 382 444.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-12.00,
środa: 12.00-16.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8:00-12:00,
sobota: 12.30-16.30.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdynia - Oksywie 

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów,
ul. Żeglarzy 5.

Zapisywać można się telefonicznie:
tel. 572 382 456,
tel. 572 382 444.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 13.00-17.00,
czwartek: 12.00-16.00,
piątek: 8:00-12:00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdynia - Chylonia

Punkt prowadzony przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów,
ul. Opata Hackiego 17a.

Zapisywać można się telefonicznie:
tel. 572 382 456,
tel. 572 382 444.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 12.00-16.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 10:30-14:30,
sobota: 8.00-12.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook