Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Katowice

2018-01-16 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Katowice

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Katowice

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Warszawska 42,
tel. 32 705 45 11.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację VERTE (pomoc prawna świadczona przez: adwokatów/radców prawnych/doradców podatkowych/aplikantów radcowskich/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. M. Oblatów 24,
tel. 32 705 45 12.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (pomoc prawna świadczona przez: adwokatów/radców prawnych/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Pośpiecha 14
tel. 32 705 45 20.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Dębowa 16c,
tel. 32 705 45 13.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (pomoc prawna świadczona przez: adwokatów/radców prawnych/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Dom Pomocy Społecznej "Przystań",
ul. Adamskiego 22,
tel. 32 705 45 21.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Dom Pomocy Społecznej "Zacisze",
ul. Traktorzystów 42,
tel. 32 705 45 22.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Łętowskiego 6a,
tel. 32 705 45 14.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundację VERTE (pomoc prawna świadczona przez: adwokatów/radców prawnych/doradców podatkowych/aplikantów radcowskich/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Krakowska138,
tel. 32 705 45 15.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (pomoc prawna świadczona przez: radców prawnych/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS,
ul. Francuska 70,
tel. 32 705 45 16.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,
ul. Wojewódzka 23,
tel. 32 705 45 17.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA (pomoc prawna świadczona przez: adwokatów/radców prawnych/mgr prawa).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Dom Kultury,
ul. Hallera 28,
tel. 32 705 45 18.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 11.00-15.00.

Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Katowice 

Miejski Dom Kultury,
ul. Markiefki 44a,
tel. 32 705 45 19.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 10.00-13.00.

Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook