Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Krosno

2018-01-17 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Krosno

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Krosno

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Krosno 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie,
ul. F. Czajkowskiego 49, pok. B 002,
tel. 13 436 88 21 wew. 29.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00 - radca prawny,
wtorek: 14.00-18.00 - adwokat,
środa: 9.00-13.00 - adwokat,
czwartek: 14.00-18.00 - radca prawny,
piątek: 9.00-13.00.

I i III piątek oraz 30 marca i 31 sierpnia 2018 r. - radca prawny,
II i IV piątek oraz 29 czerwca i 30 listopada 2018 r. - adwokat.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Krosno 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie,
ul. Grodzka 10,
tel. 13 474 39 03.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.30-19.30 - adwokat,
sobota: 8.00-12.00 - adwokat.

Punkt prowadzony przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook