Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lublin

2018-01-05 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lublin

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Lublin

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Wieniawa

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
al. Racławickie 5,
parter, s. 27.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek – piątek godz. 10.00-14.00.

Pomoc świadczona przez radców prawnych.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Stare Miasto 

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
ul. Podwale 11
I piętro, s. 148.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Śródmieście 

XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie,
ul. Lipowa 25,
parter, s. 70.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 20.00,
lipiec/sierpień 2018 r. godz. 8.00-12.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Tatary 

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
ul. Maszynowa 2,
II piętro, s. 205.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 10.00-14.00.

Punkt prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5: Radcy Prawni i Adwokaci.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Czechów Południowy

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
ul. Józefa Śliwińskiego 5,
I piętro, s. 119.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 15.30-19.30.

Pomoc świadczona przez adwokatów.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Dziesiąta 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
ul. Kunickiego 116,
I piętro, s. 28.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00

Pomoc świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Sławin 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie,
ul. Sławinkowska 50,
parter, s. 70

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Pomoc świadczona przez adwokatów.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Felin

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie, 
ul. Władysława Jagiełły 11,
parter, s. 27.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Pomoc świadczona przez radców prawnych.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Kalinowszczyzna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
ul. Tumidajskiego 6a,
parter, sala nauczania indywidualnego.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Pomoc świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Zemborzyce

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie,
ul. Zemborzycka 82,
parter, s. 13.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

W lipcu i sierpniu 2018 r.:
poniedziałek – środa i piątek: godz. 9.00-13.00,
czwartek: godz 8.00-12.00.

Pomoc świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Węglin Południowy

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie,
ul. Roztocze 14,
parter, s. 6.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Kośminek

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie,
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
parter, s. 4.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.
w lipcu i sierpniu 2018 r. w godz. 8.00-12.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Czuby Północne

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, 
ul. Radości 13,
sala konferencyjna.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5: Radcy Prawni i Adwokaci.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Lublin Czechów Południowy

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie,
ul. Radzyńska 5,
parter, s. E8.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek godz. 16.00-20.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie przy ul. Niecałej 4/5a: Radcy Prawni i Adwokaci.
Punkt dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook