Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Otwock

2018-03-22 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Otwock

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Otwock

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Otwock

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku,
ul. Sosnowa 4,
tel. 22 779 36 32,
tel. 22 779 36 92. 

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00-14.00,
wtorek: 9.00-13.00,
środa: 12.00-16.00,
czwartek: 9.00-13.00,

piątek: 12.00-16.00.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego i adwokata.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: luty 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Otwock

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Komunardów 10,
tel. 22 719 48 10,
tel. 22 719 48 12.

Godziny przyjęć:
wtorek: 12.00-15.00,
środa: 12.00-15.00,
piątek: 12.00-15.00.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego i adwokata.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Dane: luty 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook