Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Białołęka

2017-10-15 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Białołęka

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Białołęka

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Warszawa Białołęka

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00 – 12:00
środa: 8:00 – 10:00 i 10:30 – 12:30.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego

Poniedziałek: 12:15 – 18:00
Wtorek: 12:15 – 16:00
Środa: 13:00 – 16:00
Czwartek: 12:15 – 16:00
Piątek: 13:00 – 16:00
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Fundacja HONESTE VIVERE
(z siedzibą ul. mjr. F. M. Amałowicza „Tatara”, 04-474 Warszawa)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook