Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Śródmieście

2017-11-19 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Śródmieście

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Śródmieście

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Śródmieście 

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Konwiktorska 3/5

Godziny przyjęć:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 16.00 – 20.00
Środa, piątek: 12.00 – 16.00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny
(z siedzibą ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-323 Warszawa)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Śródmieście 

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
ul. Twarda 1

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek – Piątek: 8.00 – 12.30

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
(z siedzibą ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Śródmieście 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 178a

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – Piątek: 9.00 – 13.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook