Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Ursus

2017-11-20 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Ursus

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Ursus

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Ursus

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
pl. Czerwca 1976 roku 1.

Godziny przyjęć:
poniedziałek – wtorek godz. 8:00 - 12:00
środa godz. 8:00 - 10:00 i 14:00 - 16.00
czwartek – piątek 8:00 - 12:00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Warszawa Ursus  

Dom Kultury „Kolorowa”,
ul. Sosnkowskiego 16.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 12:00-16:00
Wtorek 13:30–17:30
Środa 13:30–17:30
Czwartek 15:00–19:00
Piątek 15:00–19:00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
(z siedzibą ul. Poniatowskiego 14, 05-092 Łomianki)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook