Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Włocławek

2018-01-25 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Włocławek

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Włocławek

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Włocławek 

Zespół Placówek nr 1,
ul. Mechaników 1.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 15.00-19.00,
wtorek: 15.00-19.00,
czwartek: 15.00-19.00,
piątek: 15.00-19.00,
sobota: 10.00-14.00.
Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Włocławek 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul. Żytnia 58.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.00-18.00.
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Włocławek 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,
ul. Żabia 12a.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.30-12.30.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Rejonowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Włocławek 

Punkt w Pawilonie handlowo-usługowym,
ul. Długa 28.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 13.00-17.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook