Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gorzów Wielkopolski

2018-01-07 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gorzów Wielkopolski

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gorzów Wielkopolski

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gorzów Wielkopolski

Budynek Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski,
ul. Teatralna 26,
pok. Nr 1.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8:00-12.00 (pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 7.30-12.30),
wtorek-piątek: 8.00-12.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów/radców prawnych.
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gorzów Wielkopolski

Budynek Zespołu Szkół nr 12,
ul. Śląska 20,
I piętro, pok. nr 16 (wejście od boiska).

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 13:00-17.00,
(w każdą drugą i czwartą środę miesiąca 13.00-18.00),

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów/radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gorzów Wielkopolski

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Wełniany Rynek 3,
III piętro, pok. nr 28.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7:30-11.30,
(w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 7.30-12.30),

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów/radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gorzów Wielkopolski

Budynek "LAMUS",
ul. Sikorskiego 5,
pok. nr 1.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00 oraz 14.00-18.00. 

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów/radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook