Klinika Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2017-10-01 0 By admin
Klinika Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Klinika Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Klinika Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Collegium Iuridicum I, p. 102
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel./fax 22 55 24 318
tel. 22 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

W roku akademickim 2016/2017 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w następujących sekcjach:

 1. Sekcja prawa pracy-doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

 2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk

 3. Sekcja prawa cywilnego–dr hab. Maria Boratyńska

 4. Sekcja prawa karnego” ofiary przemocy i dyskryminacji”-dr Barbara Namysłowska -Gabrysiak

 5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani”- dr Piotr Kładoczny

 6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy”-dr hab. Celina Nowak

 7. Sekcja prawa medycznego „cywilna”- dr hab. Maria Boratyńska

 8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa”-prof.dr hab. Eleonora Zielińska

 9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego– dr Barbara Namysłowska, dr Piotr Kładoczny

 10. Sekcja „redukcja szkód”- dr Katarzyna Furman

 11. Sekcja prawa administracyjnego- prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Szczegółowe informacje na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:
http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/klinika-prawa/

Facebook