Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Białystok

2017-10-02 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Białystok

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Białystok

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Białystok

ul. Św. Rocha 3,
pokój nr 7A,
tel. 85 879 71 57.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7:30-11:30,
poniedziałek - piątek: 11:30-15.00,
poniedziałek - piątek: 15:30-19:30.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Białystok

ul. Św. Rocha 3,
pokój nr 7B,
tel. 85 879 71 54.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7:30-11:30,
poniedziałek - piątek: 11:30-15.00.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 15:30-19:30.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Białystok

ul. Zamenchofa 5C,
pokój nr 4,
tel. 85 869 64 96.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7:30-11:30,
poniedziałek - piątek: 11:30-15.00,
poniedziałek - piątek: 15:30-19:30.

Pomoc świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Białystok

ul. Zamenchofa 5C,
pokój nr 11,
tel. 85 869 64 96.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek: 7:30-11:30,
poniedziałek - piątek: 11:30-15.00,
poniedziałek - piątek: 15:30-19:30.

Pomoc świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook