Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdańsk

2018-01-23 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdańsk

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Gdańsk

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro),
tel. 58 342 31 88.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.30-17.00.
Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Gdańsk Wrzeszcz Górny,
ul. Grunwaldzka 5.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 10.00-14.00,
wtorek: 15.30-19.30,
środa: 8.30-12.30,
czwartek i piątek: 10.00-14.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Instytut Metropolitalny,
ul. Opata Rybińskiego 10.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek i piątek: 10.00-14.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Stowarzyszenie Akcja Społeczna,
ul. Hoża 4.

Godziny przyjęć:
poniedziałek i wtorek: 15.00-19.00,
środa: 11.30-15.30,
czwartek i piątek: 15.00-19.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Regionalne Centrum Informacji,
ul. Gościnna 10.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 16.00-20.00,
wtorek: 8.30-12.30,
środa: 13.00-17.00,
czwartek i piątek: 15.00-19.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Fundacja Teneo,
ul. Jagiellońska 11.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek: 16.00-20.00,
środa: 13.00-17.00,
czwartek i piątek: 8.00-12.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Stowarzyszenie DOGMA,
ul. Północna 5.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 15.00-19.00,
wtorek: 9.00-13.00,
środa-piątek: 15.00-19.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Fundacja FOSA,
ul. Kisielewskiego 12.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek: 13.45-17.45,
środa: 8.30-12.30,
czwartek: 9.15-13.15,
piątek: 13.45-17.45.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Fundacja Teneo,
ul. Jaśkowa Dolina 105.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek: 16.00-20.00,
środa-czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-13.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Stowarzyszenie Jasień,
ul. Zakopiańska 40.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.30-12.30.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Gdańsk 

Fundacja FOSA,
ul. Reduta Wyskok 2.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek: 9.00-13.00,
środa: 13.15-17.15,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 9.00-13.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook