Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Poznań

2018-01-22 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Poznań

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Poznań

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
ul.Cześnikowska 18.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Urząd Miasta Poznania,
ul. Matejki 50.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7.30-11.30, 11.30-15.30 oraz 15.30-19.30.
Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 ul. Gronowa 22.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Poznańskie Centrum Świadczeń,
ul. Małachowskiego 10.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-czwartek: 7:30-11.30 oraz 11.30-15.30,
piątek: 7.00-11.00 oraz 11.00-15.00.
Pomoc świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Poznańskie Centrum Świadczeń,
ul. Wszystkich Świętych 1.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-czwartek: 7:30-11.30 oraz 11.30-15.30,
piątek: 7.00-11.00 oraz 11.00-15.00.
Pomoc świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Urząd Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16:00-18.00 oraz 18.00-20.00.
Pomoc świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Urząd Miasta Poznania,
ul. Libelta 16/20.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30.
Pomoc świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,
Chwaliszewo 69.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00,
wtorek: 13.00-17.00,
środa: 9.00-13.00,
czwartek: 13.00-17.00,
piątek: 9.00-13.00.
Pomoc świadczona przez  radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Filia Nr 16 Biblioteki Raczyńskich, Siedziba Rady Osiedla Krzyżowniki –Smochowice,
ul. Muszkowska 1a.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 13.00-17.00, 
wtorek: 9.00-13.00,
środa: 13.00-17.00,
czwartek: 9.00-13.00,
piątek: 13.00-17.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Filia Nr 3 - Klub „Promień”,
Osiedle Piastowskie 101.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.00-18.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Szkoła Podstawowa Nr 58 im. J.Kukuczki w Poznaniu,
ul. Ławica 3.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5,
ul. Głuszyna 187.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 16.00-20.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Poznaniu,
os. Władysława Łokietka 104.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Poznań 

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Poznaniu,
os. Wichrowe Wzgórze 119.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14.00-18.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook