Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Kielce

2018-01-06 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Kielce

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Kielce

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Kielce 

Urząd Miasta Kielce,
ul. Rynek 1,
tel. 41 367 67 51.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - czwartek: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
wybrane soboty:
13 stycznia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
7 kwietnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
28 kwietnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
5 maja 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
26 maja 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
18 sierpnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
3 listopada 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
22 grudnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
29 grudnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30.

Pomoc świadczona przez adwokata/radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Kielce 

Urząd Miasta Kielce,
ul. Strycharska 6,
tel. 41 367 67 53.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - czwartek: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
wybrane soboty:
13 stycznia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
7 kwietnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
28 kwietnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
5 maja 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
26 maja 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
18 sierpnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
3 listopada 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
22 grudnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30,
29 grudnia 2018 r.: 8.30-12.30 oraz 12.30-16.30.

Pomoc świadczona przez adwokata/radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Kielce 

Urząd Miasta Kielce,
ul. Młoda 28,
tel. 41 367 67 52.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
wybrane soboty:
13 stycznia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
7 kwietnia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
28 kwietnia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
5 maja 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
26 maja 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
18 sierpnia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
3 listopada 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
22 grudnia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30,
29 grudnia 2018 r.: 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30.

Punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere, Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Kielce 

Środowiskowy Dom Samopomocy,
ul. Miodowa 7,
tel. 41 366 38 88.

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 9.00-13.00 oraz 13.00-17.00,
przy czym w wybrane dni godziny przyjmowania są wydłużone.
wybrane soboty:
5 maja 2018 r.: 9.00-17.00,
29 grudnia 2018 r.: 9.00-17.00.

Punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere, Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook