Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Olsztyn

2018-01-10 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Olsztyn

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Olsztyn

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Olsztyn 

Miejski Zespół ds. Niepełnosprawnych,
ul. Prosta 23A,
tel. 89 527 90 59 lub 89 535 25 59 wew. 24.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-12.00 oraz 12.00-16.00,
wtorek-piątek: 7:30-11.30 oraz 11.30-15.30.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Olsztyn 

Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego,
ul. Gietkowska 9 I,
tel. 89 521 04 53.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00,
wtorek: 9.00-13.00,
środa: 7.30-15.30,
czwartek: 11:00-15.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokatów i radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Olsztyn 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4,
ul. Edwarda Turowskiego 3,
tel. 89 542 82 14 wew 40.

Godziny przyjęć:
wtorek-piątek: 12.00-16.00 oraz 16.00-20.00,
sobota: 8.00-12.00 oraz 12.30-16.30.

Punkt prowadzony przez Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Olsztyn 

Urząd Miasta Olsztyna,
ul. Wyzwolenia 30,
pok. 19.
tel. 89 527 31 11 wew. 544.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-12.00 oraz 12.30-16.30,
wtorek-piątek: 7:30-11.30 oraz 12.00-16.00.

Punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook