Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Opole

2018-01-08 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Opole

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Opole

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Opole 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu,
ul. Armii Krajowej 36.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 9.00-13.00,
wtorek-piątek: 7:30-11.30.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Opole 

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4,
ul. Książąt Opolskich 48-50.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-środa: 11.00-15.00,
czwartek: 12.00-16.00,
piątek: 11.00-15.00.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Opole 

Dom Złotej jesieni - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Dom Dziennego Pobytu,
ul. Majora Hubala 4.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 15.00-19.00.

Punkt prowadzony Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Opole 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
ul. Małopolska 20a,
(wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej "Szansa").

Godziny przyjęć:
poniedziałek-wtorek: 15.00-19.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 15.00-19.00,
piątek: 8.00-12.00.

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie QUISISANA.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Opole 

Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu,
ul. Alojzego Dambonia 3.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 13.00-17.00.

Punkt prowadzony przez Fundację Pokrzywdzonym VICTIM.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook