Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Słupsk

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Słupsk

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

ul. Jana Pawła II 1 pok. 606.

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu w godzinach pracy Urzędu.
tel. 59 848 83 60,
tel. 59 848 84 41,
tel. 59 848 84 59.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 11:00-15.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Budynek Zespołu Elektryk w Słupsku
ul. Szczecińska 60.

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu w godzinach pracy Urzędu.
tel. 59 848 83 60,
tel. 59 848 84 41,
tel. 59 848 84 59.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 14:00-18.00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Słupsk 

Budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,
ul. Niedziałkowskiego 6.

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod numer telefonu w godzinach pracy Urzędu.
tel. 59 848 83 60,
tel. 59 848 84 41,
tel. 59 848 84 59.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 9:00-13.00.
poniedziałek-piątek: 14:00-18:00.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Aktualizacja: 16-11-2021 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook

Dodaj komentarz