Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Mokotów

2017-11-06 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Mokotów

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Warszawa Mokotów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Warszawa Mokotów 

Siedziba Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców,
ul. Woronicza 44a.

Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 – 12:00
Środa: 8:00 – 12:00,
Piątek: 12:30 – 16:30.

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową:
Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża
(z siedzibą ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa)
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Warszawa Mokotów

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów,
ul. Bachmacka 1, 
w pomieszczeniach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów parter, podjazd dla wózków.

Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek – 12.00-16.00,
wtorek – 9.00-13.00,
środa – 9.00-13.00,
czwartek – 9.00-13.00,
piątek – 12.00-16.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana przez adwokata i radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook