Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Wrocław

2018-01-07 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Wrocław

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Wrocław

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,
pl. Dominikański 6,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca,
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 11.00-15.00 oraz 15.00-19.00.
Pomoc świadczona przez adwokatów.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Lokal miasta Wrocław,
ul. Szczytnicka 47,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00,
poniedziałek - piątek: 12.00-16.00,
poniedziałek - piątek: 16.00-20.00.
Pomoc świadczona przez adwokata/radcę prawnego.

Godziny przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-12.00
poniedziałek - piątek w godz. 12.00-16.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nadodrzańskie Centrum Wsparcia,
ul. Rydygiera 43,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00,
poniedziałek - piątek: 12.00-16.00,
poniedziałek - piątek: 16.00-20.00.
Pomoc świadczona przez adwokata.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Rada Osiedla Krzyki-Partynice,
ul. Wiosenna 14,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 12.00-16.00
Pomoc świadczona przez radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Rada Osiedla Powstańców Śląskich, 
ul. Gajowicka 96a,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 12.00-16.00
Pomoc świadczona przez radcę prawnego.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 
ul. Rękodzielnicza 1,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00 oraz 12.00-16.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Wrocław

Lokal miasta Wrocław, 
ul. Piotra Ignuta 125,
Umawianie wizyt -Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
tel. +48 71 777 77 77

Godziny przyjęć: 
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00, 12.00-16.00 oraz 16.00-20.00.
Punkt prowadzony przez organizację pozarządową.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook