Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Zamość

2018-01-29 0 By admin
Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Zamość

Nieodpłatna – darmowa pomoc prawna – Zamość

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Zamość 

Budynek Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Lwowska 57,
pok. nr 6,
tel. 84 677 56 48.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-12.00.
Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - Zamość 

Budynek Książnicy Zamojskiej,
ul. Kamienna 20,
pok. nr 3,
tel. 84 627 11 54 wew. 40.

Godziny przyjęć:
poniedziałek-piątek: 8.00-12.00 (adwokaci),
poniedziałek-piątek: 12.00-16.00 (organizacja pozarządowa),
wtorek i czwartek: 15.00-19.00 (radcowie prawni).

Pozostałe punkty pomocy prawnej na mapie.
Dane: styczeń 2018 r.

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
• młodzież do 26 roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci
• weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
• poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
• udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
• prawa cywilnego
• spraw karnych
• spraw administracyjnych
• ubezpieczenia społecznego
• spraw rodzinnych
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Facebook